WSPARCIE ŻYWIENIOWE OSÓB STARSZYCH

Wraz z upływem lat zachodzą w nas różnego rodzaju zmiany, także te fizjologiczne związane ze starzeniem się organizmu Wiąże się to z nowymi potrzebami, dotyczącymi stylu życia, a przede wszystkim żywienia. Z wiekiem coraz bardziej istotne staje się zmaganie z kolejnymi chorobami przewlekłymi, które mogą dosięgnąć człowieka, takie jak choroby serca, cukrzyca, otyłość, osteoporoza i inne. Są one istotnymi czynnikami determinującymi potrzebę modyfikacji diety. Celem odżywiania w myśl zasad piramidy jest zachowanie dobrego stanu zdrowia. Nie oznacza to oczywiście, że każda osoba starsza powinna odżywiać się w ten sam sposób– w zależności od konkretnych schorzeń zalecana jest potwierdzona z dietetykiem modyfikacja diety.
Seniorzy są grupą najczęściej stosującą leki, stąd rola edukacji w zakresie interakcji leków z żywnością jest niezwykle istotna. W edukacji żywieniowej osób starszych należy ponadto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Poza wyjaśnieniem występujących błędów żywieniowych i podjęciem wraz z Pacjentem próby ich poprawienia, trzeba również wziąć pod uwagę pewne czynniki, charakterystyczne u seniorów. Należą do nich m.in. występujące zaparcia, zwiększone zapotrzebowanie na pewne składniki odżywcze, trudności w przełykaniu. Kompleksowe podejście pozwoli jeszcze długo cieszyć się zdrowiem i korzystać z pełni życia.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ >>