PRZEBIEG WIZYTY

Pierwsza wizyta (50 min): jest to wizyta wstępna, na której dokonywane są niezbędne czynności konieczne do wprowadzenia prawidłowego planu dietoterapii. Pierwsza wizyta jest najdłuższa i w ciągu jej trwania zostaje dokonany:

 • obszerny wywiad żywieniowy i zdrowotny
 • określenie celu procesu dietoterapii
 • analiza składu masy ciała wraz z omówieniem wyników
 • wstępna analiza dzienniczka żywieniowego
 • omówienie planu współpracy dietetycznej

Druga wizyta (40 min): odbywa się zazwyczaj w odstępie tygodniowym po pierwszej wizycie. Głównym jej celem jest wprowadzenie nowego schematu żywieniowego dostosowanego indywidualnie do Twoich potrzeb poprzez:

 • szczegółowe omówienie dzienniczka żywieniowego oraz wskazanie, o które składniki odżywcze należy szczególnie zadbać w diecie z omówieniem merytorycznych przesłanek ku temu
 • przedstawienie planu dietoterapii
 • omówienie zaleceń dietetycznych
 • szczegółowe omówienie planu żywieniowego

Wizyty kontrolne (30 min): częstotliwość wizyt kontrolnych jest dostosowywana indywidualnie. W trakcie wizyty kontrolnej dokonywana jest:

 • powtórna analiza składu masy ciała wraz z omówieniem i porównaniem jej do poprzednich wyników
 • kontrola realizacji założeń
 • omówienie postępów, ewentualnych problemów czy trudności w stosowaniu diety oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu optymalizację zakładanych celów

ZAREZERWUJ WIZYTĘ >>